Volonterski centar Karlovac

Na Festivalu volonterstva nagrađeno je 4 Najvolontera i Najvolonterski program

Danas, 24.9.2022. na Glazbenom paviljonu u Karlovcu, u sklopu Sajma udruga održan je Festival volonterstva.  Kao i svake godine do sada, birali su se Najvolonteri/ke u 4 kategorije. U kategoriji od 14 do 19 godina Najvolonterka grada Karlovca je Mirta Kučan. Mirta je najuspješnija volonterka Volonterskog kluba Gimnazije Karlovac u protekloj školskoj godini 2021./2022. U sklopu programa “Pomoć u učenju”…

Upitnik za Nacionalno istraživanje o volontiranju mladih i percepciji povezanosti volontiranja s društvenim vrijednostima

DKolektiv – organizacija za društveni razvoj iz Osijeka, u suradnji s istraživačkim timom kojeg čine izv. prof. dr. sc. Željka Tonković, izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić te izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo provodi nacionalno istraživanje o volontiranju mladih i percepciji povezanosti volontiranja s društvenim vrijednostima.   Ovim istraživanjem želimo dobiti uvid u stanje volontiranja mladih iz vrijednosne perspektive, odnosno koliko…

Poziv za sudjelovanje na 10. Festivalu volonterstva

I ove godine udruga Carpe Diem kroz Lokalni volonterski centar VolonterKA organizira Festival volonterstva.  Festival volonterstva je jednodnevno događanje koje ima za cilj povećati vidljivost volonterskog rada, promovirati i poticati volonterski rad u Karlovcu kao i pojačati svijest građana o dobrobiti volontiranja za cijelu lokalnu zajednicu te o potrebi vrednovanja volonterskog rada. Festival je prilika da se javnosti predstave udruge…

Traže se volonteri za dječaka s teškoćama autizma

Udruga “Progovori autizam-širi ljubav” u potrazi je za volonterom/kom a dječaka s teškoćama autizma.  Koja dobna skupina volontera se traži? 18 – 70 godina Koliko dugo bi volontirali – koliko bi trajao volonterski angažman? Preporuča se da se volonteri uključe na minimalno 4 mjeseca , jer je važan proces razvijanja “odnosa i povjerenja”. Iskustvo organizacije je da volonteri sudjeluju između 6 mjeseci…

ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA “Utjecaj pandemije na volonterska iskustva” i ISPITIVANJE DRUŠTVENIH POTREBA “Utjecaj pandemije na razvoj volonterskih programa i uključivanje građana u volontiranje”

U sklopu projekta “Radius V”, sufinanciranog od strane EU, kroz program Europskog socijalnog fonda, provodi se ispitivanje javnog mnijenja o utjecaju pandemije na iskustva u volontiranju, kao i utjecaju pandemije na razvoj volonterskih programa i iskustvima uključivanja građana u volontiranje. Cilj ovih upitnika je ispitati osobna iskustva, motivaciju te stavove volonterki i volontera u volontiranju tijekom pandemije COVID-19, kao i iskustva…