Volonterski centar Karlovac

Na Festivalu volonterstva nagrađeno je 4 Najvolontera i Najvolonterski program

Danas, 24.9.2022. na Glazbenom paviljonu u Karlovcu, u sklopu Sajma udruga održan je Festival volonterstva. 

Kao i svake godine do sada, birali su se Najvolonteri/ke u 4 kategorije.

  1. U kategoriji od 14 do 19 godina Najvolonterka grada Karlovca je Mirta Kučan.

Mirta je najuspješnija volonterka Volonterskog kluba Gimnazije Karlovac u protekloj školskoj godini 2021./2022. U sklopu programa “Pomoć u učenju” Mirta je svaki tjedan pružala podršku i učila sa osnovnoškolcima koji su u programu preseljenja pred 3 godine stigli iz Sirije te svoj dom pronašli u Karlovcu. Mirta volontira od samog početka dolaska ove grupe sirijskih državljana (3 godine) te je svoje iskustvo i stečena znanja prenosila na mlađe generacije Gimnazijalaca koji su se pridružili navedenom programu.

 

 

2. U kategoriji od 20-29 godina Najvolonter grada Karlovca je Mislav Šipek.

Mislav Šipek je prošle godine sudjelovao kao autor u programu GOO srijedom, a od ove godine je pomoćni urednik/mentor. Jačanjem kompetecija pismenog izražavanja i digitalnih vještina postao je desna ruka koordinatoru/mentoru programa. Mislav svaki tjedan uređuje i koordinira izradu tekstova autora programa GOO srijedom. U kontinuiranoj je komunikaciji s koordinatorom i mentorom te savjetuje i usmjerava izradu tekstova. Također vodi brigu o objavljivanju tekstova i o izvršavanju dogovorenog s volonterima. 

  

 

3. U kategoriji od 30-60 godina Najvolonterka grada Karlovca je Suzana Šnajdar.

Aktivni je član Odreda izviđača “Vladimir Nazor”Karlovac. I tamo volontira kod aktivnosti sa mladim izviđačima i najmlađim, poletarcima. Sudjeluje u svim humanitarnim i ekološkim događajima koji su bili provedeni u prošloj godini. Obnaša dužnost tajnice u udruzi Nikola Tesla Karlovac, gdje potiče članove na promociju STEM znanja i vještina. Volonterski provodi sve potrebne radnje kako bi udruga mogle neometano raditi.

 

4. U kategoriji od 60+ godina Najvolonter grada Karlovca je Dragan Mladenović.

Dragan Mladenović je Načelnik odreda, te uspješno koordinirao aktivnosti rada sa najmlađim izviđačima – poletarcima, sa srednjim dobom izviđača, a to su izviđaći i planinke, se najstarijim izviđačima – brđanima i sa radom uprave. Također je provodio suradnju sa drugim odredima, tijelima lokalne uprave kao i suradnju sa Savezom izviđača Hrvatske. Odred izviđača “Vladimir Nazor” je svojim aktivnostima učinio prepoznatljivim.

 

Najbolji volonterski program grada Karlovca u 2022. godini je “Pomoć u učenju” koja se održava  unazad 3 godine, a kroz isti je prošlo oko pedesetak bivših i sadašnjih učenika Gimnazije Karlovac. Osim klasične pomoći u učenju volonteri Gimnazije Karlovac u nekoliko navrata sudjelovali su u zajedničkim radionicama sa sirijskim učenicima, izletima i sportskim događanjima.

Zahvaljujemo se još jednom svim organizatorima na sudjelovanju, zahvaljujemo se gradu Karlovcu na suradnji i želimo vam svima puno sreće u budućim volonterskim angažmanima!