Volonterski centar Karlovac

Mirjana Došen o volontiranju

Volontiranje – ta zlatna nit radosti davanja i primanja kroz cijeli život. Ponekad je teško povući jasnu crtu između profesije, volontiranja, aktivizma, hobija… Sukus je, bitna je poveznica uzajamnost i generacije i susjedstva i grada, jednostavna i ljudska priča međugeneracijske solidarnosti i osnaživanja.

Vrijednim ogulinskim volonterima prijenosno računalo na dar

U Gimnaziji Bernardin Frankopana predstavnici udruge Carpe Diem iz Karlovca uručili su računalo za rad kluba volontera otvorenog u okviru EU projekta “Volonterska školica”. Klub ogulinske Gimnazije, uz tri iz Sisačko-moslavačke i pet iz Karlovačke do sada pokrenutih, deveti je po redu školski volonterski klub koji je svoje aktivnosti započeo provoditi u sklopu ovog projekta.