Volonterski centar Karlovac

Udruga Carpe Diem poziva sve zainteresirane za volontiranje u programu “Pomoć u učenju”!

Udruga Carpe Diem u sklopu projekta Lokalni volonterski centar „VolonterKA“ organizira pomoć u učenju za učenike osnovnih škola. Ovaj volonterski program uspješno se provodi već 10 godina u Centru za mlade u Grabriku i pokazao se jedan od dugoročnijih i učinkovitijih programa. Pomoć u učenju bazira se na volonterskom angažmanu gdje volonteri pomažu učenicima osnovnih i srednjih škola u svladavanju gradiva. Program se odvija u dogovoru između volontera i učenika/ce prema dinamici koju učenik/ca treba obično jedan do dva sata tjedno.

U program „Pomoć u učenju“ mogu se uključiti učenici, studenti, nastavnici i profesori koji imaju znanja o gradivima osnovne škole i koji su naravno voljni pomoći. Svaki volonter koji se uključi u ovaj program dobit će volontersku knjižicu, potvrdu o volontiranju, edukaciju o volontiranju i potvrdu o stečenim kompetencijama te će naravno bit uključen u godišnje darivanje volontera.

Svatko od nas ima najrazličitija znanja, iskustva, vještine… neovisno o dobi, spolu i obrazovanju. Svi mi, u svakom trenutku, imamo puno toga dobroga dati i primiti. Upravo taj proces davanja i primanja jača nas kao osobe, potiče na učenje i daje samopouzdanje, a cijeli proces jača lokalnu zajednicu i pokreće razvoj društvenog kapitala. Svi zainteresirani mogu se javiti na email: info@volonterka.info ili na broj: 0914223470