Volonterski centar Karlovac

Traže se volonteri za dječaka s teškoćama autizma

Udruga “Progovori autizam-širi ljubav” u potrazi je za volonterom/kom a dječaka s teškoćama autizma. 

Koja dobna skupina volontera se traži?

  • 18 – 70 godina

Koliko dugo bi volontirali – koliko bi trajao volonterski angažman?

  • Preporuča se da se volonteri uključe na minimalno 4 mjeseca , jer je važan proces razvijanja “odnosa i povjerenja”. Iskustvo organizacije je da volonteri sudjeluju između 6 mjeseci i 2-3 godine uz stalnu superviziju. 

Koliko često bi osoba volontirala (koliko puta u tjednu, koliko sati)?

  • Prema dogovoru…. 2-3  puta tjedno max na sat- dva, u redu je i jednom tjedno ako je konstantno.

Gdje se odvija volontiranje?

  • U domu djeteta i na obližnjem igralištu

Koje kvalifikacije su potrebne za ovu volontersku poziciju?

  • Bitno je da je osoba otvorena za prihvaćanje i druženje s djetetom s teškoćama autizma, da je prijateljska, bez osuđivanja i voljna pratiti djetetove motivacije i učiti kako graditi odnos s negovorećim dječakom.  

Hoće li volonter/ka prolaziti kroz neku obuku- upoznavanje sa radom?

Da – organizacija će za sve prijavljene organizirati on line edukaciju u kojoj će sudjelovati voditeljica udruge i mama dječaka kako bi što bolje približili volonterima potrebe i motivacije dječaka, nakon odlaska u obitelj volonter će imati razgovor sa mnom i konstantnu podršku u vidu treninga za dalje.

 Što volonter/ka dobiva od angažmana?

  •  Iskustvo izgradnje prijateljskog odnosa sa djetetom s teškoćama autizma kao i edukaciju o pristupu kroz igru, te mogućnost za osobni rast kroz ovaj angažman. Majka je voljna pokriti troškove prijevoza. 

Svi koji su zainteresirani mogu se javiti voditeljici udruge na broj: 0993377773