Volonterski centar Karlovac

Anketa za građane o mogućnosti uspostavljanja Banke vremena u Karlovcu

U svrhu provedbe EU projekta “Partnerstvo za prostor” udruge Carpe Diem i u suradnji sa LVC VolonterKA, provodi se opća anketa o vašim stavovima i potrebama vezanim za koncept Banke vremena i njegovu eventualnu primjenu u gradu Karlovcu. Anketa je anonimna i podaci se obrađuju grupno.

Banke vremena (timebanking) su poseban oblik organiziranja i valoriziranja volonterskog rada u kojem se umjesto novca ulaže vrijeme koje se razmjenjuje među članovima Banke.

Koncept Banke vremena je rad bez klasičnog novca. Novac je vrijeme, odn. jedinica vremena, najčešće sat.  Dajete jedan sat neke usluge za drugi i time dobivate jedan „vremenski bod“. Članovi mogu zaraditi vremenske bodove sudjelujući u nekim događanjima u zajednici ili projektima izgradnje društva. Mogu recimo pomagati u nekim kvartovskim akcijama uređenja, voditi satove yoge, organizirati različita wellness događanja, pomagati u čuvanju djece, davati pomoć u učenju, itd. 

Više o pojmu i značenju Banke vremena možete pročitati u samoj anketi.

Pozivamo sve zainteresirane građane da ispune anketu koja se nalazi na ovom linku.