Volonterski centar Karlovac

Poziv za sudjelovanje na treningu za facilitatore za “Civic monitoring”

Udruga Carpe Diem je u potrazi za 3 osobe koje bi sudjelovale na treningu za „Civic monitoring facilitatore“ u Lecce, Italija u periodu od 10 do 13.09.2021 u sklopu Europe for citizens projekta, na kojemu je Carpe Diem jedan od partnera. „Civic monitoring“ je jedan 0blik aktivnog građanstva u kojem grupe ljudi ili pojedini građani dijele metode, alate i obavljaju aktivnosti u cilju kontrole, provjere, prikupljanja ideje u vezi s javnim politikama te o tome kako se troši javni novac.

Osobe koje bi sudjelovale na treningu bi imale priliku i nakon treninga ostati aktivne po projektu kao facilitatori, uz podršku organizacije, obavljale neke od projektnih aktivnosti poput slaganja izvještaja o praćenju provedbe provedbe nekih projekata i sudjelovanje u organizaciji debata.

Put, smještaj i hrana su pokriveni.

Svi zainteresirani i oni kojima je potrebno više informacija mogu se javiti na katarina@carpediem.hr do 3.9. (petak).