Volonterski centar Karlovac

Alat za mjerenje utjecaja volontiranja na društvenu uključenost

“Making it matter” naziv je Erasmus+ projekta iz kojeg je, kao jedan od rezultata, proizašao upravo alat za mjerenje utjecaja volontiranja na društvenu uključenost s naglaskom na razvoj nove prakse i inovacije u području inkluzivnog volontiranja mladih. Jedan od ciljeva projekta je doprinijeti socijalnim i organizacijskim kapacitetima za razvoj visoko kvalitetnih, inovativnih i zajednici orijentiranih usluga koje podupiru osnaživanje i inkluziju mladih osoba s rizikom od socijalne isključenosti.

Više o projektu možete saznati na stranici Hrvatskog centra za razvoj volonterstva ovdje, a sami alat možete istražiti na sljedećoj poveznici.