Volonterski centar Karlovac

Lokalnom volonterskom centru VolonterKA dodijeljena oznaka kvalitete

U utorak, 10.12.2019. u Europskom domu u Zagrebu održana je svečana dodjela oznake kvalitete za lokalne volonterske centre u Republici Hrvatskoj koju dodjeljuje Hrvatski centar za razvoj volonterstva. Jedan od lokalnih volonterskih centara s oznakom kvalitete je i Lokalni volonterski centar VolonterKA kojeg vodi udruga Carpe Diem.

Proces procjene volonterskih centara i oznaku kvalitete za volonterske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) u želji da organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomognu da kvalitetnije i lakše ostvaruju ovu ulogu, na korist svojih osnovnih korisnika – građana (volontera) i organizatora volontiranja, kao i drugih dionika na koje utječu. Početkom godine predali smo iskaz interesa i kompletnu dokumentaciju Hrvatskom centru za razvoj volonterstva čime smo ušli u proces dodjele oznake kvalitete. Tijekom proteklih 10 mjeseci LVC VolonterKA prošao je vrednovanje i praćenje rada te je na sastanku Vijeća za dodjelu oznake kvalitete volonterskim centrima, održanom 28.11.2019. donijelo odluku o dodjeli oznake kvalitete našem volonterskom centru.

Svrha procesa procjene volonterskih centara je:
– definirati osnovnu razinu usluge koju svaki volonterski centar mora pružati građanima (volonterima) i organizatorima volontiranja te ostalim korisnicima i dionicima;
– pružiti jasan i objektivan okvir za procjenu kvalitete i reviziju aktivnosti;
– doprinijeti isticanju kvalitete usluga volonterskih centara i njihovog ugleda u javnosti;
– pružiti mogućnost za unaprjeđenje kapaciteta.

Od početka godine proces samoprocjene i evaluacije samoprocjene Standarda kvalitete za volonterske centre započelo je 10 lokalnih volonterskih centara (LVC) dok je 7 LVC dobilo oznaku kvalitete.

Svečanom uručenju oznaka kvalitete prisustvovali su i predstavnici državnih tijela i institucija nadležnih za volonterstvo, kao i drugi predstavnici lokalnih samouprava na čijem području djeluju volonterski centri s oznakom kvalitete tako da je s predsjednicom udruge Carpe Diem Aleksandrom Podrebarac svečanoj dodjeli prisustvovala i pročelnica UO za društvene djelatnosti Grada Karlovca gđa. Draženka Sila Ljubenko.

Lokalni volonterski centar VolonterKA ove godine je zabilježio 6625 volonterskih sati, a u njegovoj bazi prijavljeno je 67 organizatora volontiranja i 298 vrijednih volonterki i volontera na području Karlovca.