Volonterski centar Karlovac

Udruga Sv. Veronika traži volontere

Udruga za humanizaciju bolničkog liječenja djece Karlovca i Karlovačke županije “Sveta Veronika” (kraće: Udruga “Sveta Veronika”) koja djeluje pri Općoj bolnici Karlovac traži volontere.

Volonteri udruge organiziraju i osmišljavaju slobodno vrijeme djece na bolničkom odjelu, čitaju i pripovijedaju priče, bajke i basne za djecu, rade s djecom razne likovne radionice, igraju društvene igre, prikupljaju zbirke slikovnica i knjiga za djecu, izrađuju lutke, animiraju lutkama, uređuju prostor u kojem borave djeca njihovm slikama, slikama umjetnika, postavljanjem plakata, raznih ukrasa, cvijeća, a sve u cilju stvaranja ugodnijeg ozračja za djecu.

Radionice se održavaju 4 do 5 puta tjedno u trajanju od sat vremena i vodi ih jedan ili dva volontera. Broj djece na radionici ovisi o broju i stanju djece na dječjem odjelu karlovačke bolnice (od jednog djeteta do 5 ili 6 djece) u dobi od 4 do 17 godina. Volonteri održavaju radionice dva puta mjesečno.

Volonteri se mogu javiti na mail adresu: udruga.sv.veronika@gmail.com