Volonterski centar Karlovac

Završio je projekt “Volonterska školica”

Udruga Carpe Diem završila je 31. svibnja 2019. provedbu EU projekta “Volonterska školica”.
Projekt se provodio na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Cilj projekta bio je uključiti kvalitetne volonterske programe u školski kurikulum i potaknuti razvoj odgoja i obrazovanja za volontiranje na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.

Po završetku Projekta:

  •  8 predstavnika organizacija civilnoga društva educirano je za osmišljavanje i provedbu
    volonterskih programa;
  •  47 predstavnika škola je educirano za osmišljavanje i provedbu volonterskih
    programa;
  •  9 programa školskog volontiranja je izrađeno i uključeno u školski kurikulum;
  •  osnovano je 9 klubova volontera u školama;
  •  organizirana je 1 velika volonterska akcija.

Projekt se provodio u sklopu EU poziva „Podrška organizatorima za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“. Provoditelj je udruga Carpe Diem, a partneri u Projektu su Agencija lokalne demokracije Sisak, LAG Vallis Colapis, udruga Slobodna škola, Gimnazija Karlovac i Osnovna škola Grabrik. Projekt je trajao 24 mjeseca (1. lipanj 2017. – 31. svibanj 2019.). Ukupna vrijednost Projekta je 948.086,07 kuna te ga sufinanciraju Europska unija kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.