Volonterski centar Karlovac

“Uvod u menadžment volontera” u CZM Grabrik

Jednodnevna radionica “Uvod u menadžment volontera” namijenjena je svim organizatorima volontiranja, predstavnicima škola, volonterima i ostalima koji žele kvalitetno uključiti volontere u rad svojih organizacija.

Mjesto događaja je na poznatoj adresi Centra za mlade Grabrik, M. Vrhovca 13, Karlovac, a termin održavanja je u utorak, 16.travnja 2019. od 10 do 15 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani da do petka, 12. travnja 2019. ispune prijavnicu na linku.

Sudionici će na radionici dobiti sistematičan pregled svih koraka u ciklusu menadžmenta volontera, bit će upoznati sa zakonskom regulativom u volontiranju, pravima i obvezama organizatora i volontera, izradom volonterskih programa i opisa posla, alatima za podršku i praćenje, načinima uključivanja i nagrađivanja te drugim važnim temama za uključivanje volontera u rad organizacije ili za osnivanje volonterskog kluba. Za prijenos znanja bit će zaduženi Valentina Gambiroža, Igor Kuštreba i Marijana Hadžić.

 

Radionica je financirana sredstvima Europskog socijalnog fonda, putem projekta “Volonterska školica”. Projekt je nakon gotovo dvije godine pri samom kraju, a neki od rezultata su devet osnovanih školskih volonterskih klubova, educirani koordinatori volontera u istih devet škola, u provedbi je osam novih volonterskih programa, provedeno je istraživanje potreba u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, obilježen je Međunarodni dan volontera, organiziran Festival volonterstva i druge volonterske akcije te brojne druge aktivnosti. Uskoro izlazi priručnik za školsko volontiranje, kao kruna dvogodišnjeg rada na projektu.