Volonterski centar Karlovac

Volonterska akcija čišćenja obale rijeke Kupe

Povodom Svjetskog dana voda, a u sklopu projekta “Pametno odloži #BoljiKarlovac složi” u suradnji sa Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac održana je volonterska akcija čišćenja obale rijeke Kupe.

U volonterskoj akciji sudjelovali su štićenici i djelatnici Centra koji su počistili dio obale Kupe. Volonterska akcija bila je edukativnog karaktera jer su sakupljeni otpad razvrstali u posebne kante prema vrsti otpada.

Nositelj projekta “Pametno odloži #BoljiKarlovac složi” je Grad Karlovac i sufinancira ga Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”
Udruga Carpe Diem u navedenom projektu organizira javna događanja i edukativne aktivnosti za građane.