Volonterski centar Karlovac

Vrijednim ogulinskim volonterima prijenosno računalo na dar

U Gimnaziji Bernardin Frankopana predstavnici udruge Carpe Diem iz Karlovca uručili su računalo za rad kluba volontera otvorenog u okviru EU projekta “Volonterska školica”. Klub ogulinske Gimnazije, uz tri iz Sisačko-moslavačke i pet iz Karlovačke do sada pokrenutih, deveti je po redu školski volonterski klub koji je svoje aktivnosti započeo provoditi u sklopu ovog projekta.

Uručeno prijenosno računalo mladim volonterima će dodatno unaprijediti rad na brojnim aktivnostima koje su osmislili zajedno sa svojim profesorima i koordinatorima. Neke od aktivnosti koje vrijedni ogulinski srednjoškolci provode u sklopu Kluba volontera su: prikupljanje čepova za skupe lijekove, pomoć u učenju-mentori volonteri te pomoć obiteljima u lošoj socio-ekonomskoj situaciji.

Ukupna vrijednost projekta „Volonterska školica“ iznosi: 948.086,07 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju društvenog i gospodarskog rasta te demokratskog razvoja u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u području volontiranja. Trajanje projekta je 24 mjeseca, a provodi se u partnerstvu s udrugom Slobodna škola, Plaški, LAG Vallis Colapis iz Ozlja, OŠ Grabrik, Karlovac, Gimnazija Karlovac i udrugom ALD Sisak.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.