Volonterski centar Karlovac

Podnošenje izvješća Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Obavještavamo organizatore volontiranja da je omogućen pristup aplikaciji za unos izvješća organizatora volontiranja.

Aplikacija je dostupna na adresi volonteri.mdomsp.hr.

Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2019. godine.

Više informacija o podnošenju izvješća dostupno je na sljedećoj poveznici.