Volonterski centar Karlovac

POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE ZA VOLONTIRANJE U 2018. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2018. godini.

poziv za prijavu volonter godine 18

Državna nagrada za volontiranje je najviše priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontera/volonterku, koordinatora/koordinatoricu volontiranja i organizatora volontiranja koji su u 2018. godini, sukladno Zakonu o volonterstvu, doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja

Obrazac 1. –  Prijava fizičke osobe volontera/volonterke

Obrazac 2. –  Prijava fizičke osobe koordinatora/ice volontera

Obrazac 3. –  Prijava pravne osobe