Volonterski centar Karlovac

Podnošenje izvješća Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Obavještavamo organizatore volontiranja da je omogućen pristup aplikaciji za unos izvješća organizatora volontiranja.

 

Aplikacija je dostupna na adresi volonteri.mdomsp.hr. Izvještajno razdoblje odnosi  se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2018. godine. 

Izvor: http://mspm.hr/vijesti-8/obavijest-organizatorima-volontiranja-8887/8887

 

 

Pisane vijesti