Volonterski centar Karlovac

Poziv volonterima za sudjelovanje u projektu “Zavrti promjenu”

 

 

 

Ambidekster klub nositelj je projekta „Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ koji se provodi u partnerstvu s udrugom Carpe Diem iz Karlovca, Mrežom mladih Hrvatske i XII. gimnazijom Zagreb.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Profil volontera/ke Suradnika/ce za rad s mladima):

Mlade osobe u dobi od 20 do 30 godina.

Osobe motivirane  za rad s mladima u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Osobe spremne na rad u timu i na suradnju sa stručnjacima iz odgojno-obrazovnih ustanova.

Osobe spremne na dugotrajno volontiranje.

 

Dobiti od volontiranja za volontere/ke):

Sudjelovanje na edukaciji  „Uvod u rad s mladima“.

Redovitu mjesečnu mentorsku podrška na individualnoj i grupnoj razini.

Iskustvo u radu s mladima i radu u volonterskim klubovima.

Širenje socijalne mreže i razvoj novih znanja i vještina.

Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem.

Priliku da doprineseš zajednici i promociji volonterstva. 

 

Kontakt osoba za volontere:

Katarina Tonžetić 

E-mail: katarina@carpediem.hr