Volonterski centar Karlovac

Izobrazba za koordinatore volontera u sklopu projekta Q25

U sklopu projekta “Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske” održana je edukacija Osmišljavanje i provedba programa volontiranja u ustanovama i udrugama u području zdravstva i socijalne skrbi na kojoj su sudjelovali predstavnici 25 organizacija civilnog društva i koji su educirani za menadžment volontera.

Projekt Q25 provodi se 12 mjeseci na području Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije sa svrhom doprinosa socio-ekonomskom i demokratskom razvoju kroz unapređenje sustava volonterstva u pružanju socijalnih usluga.

Ciljevi projekta su povećati broj OCD-a i ustanova u području zdravstva i socijalne skrbi osposobljenih za korištenje i upravljanje volonterima, povećati broj kvalitetnih volonterskih programa koji doprinose boljoj i raznovrsnijoj ponudi socijalnih usluga te broj volontera.