Volonterski centar Karlovac

Završena edukacija o osmišljavanju i provedbi programa školskog volontiranja

Nakon što je od 4. do 6. rujna 2017. održan prvi modul edukacije o osmišljavanju i provedbi programa školskog volontiranja koju je provodio Volonterski centar Osijek, tijekom 26. i 27. rujna održan je drugi modul edukacije čime je edukacija i završila.

Edukacija se provodila u sklopu projekta udruge Carpe Diem ”Volonterska školica”, a na edukaciji su sudjelovali i predstavnici partnerskih organizacija, odnosno Agencije lokalne demokracije Sisak, LAG Vallis Colapis i Slobodne škole.

Po završetku ove edukacije sudionici su naučili kako osmisliti volonterski program, kako ga uspješno provoditi te pratiti uspješnost njegove provedbe. Sljedeći korak je da prenesu naučeno na nastavnike i stručne suradnike u školama u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji koji će izrađivati volonterske programe.

Projekt ”Volonterska školica” sufinanciraju Europska unija kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj teksta je isključiva odgovornost udruge Carpe Diem.