Volonterski centar Karlovac

Izobrazba za koordinatore volontera u sklopu projekta Q25

U sklopu projekta “Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske” održana je edukacija Osmišljavanje i provedba programa volontiranja u ustanovama i udrugama u području zdravstva i socijalne skrbi na kojoj su sudjelovali predstavnici 25 organizacija civilnog društva i koji su educirani za menadžment volontera.